Information

Stadgar hittar du här (Uppdaterad)

Ordningsföreskrifter hittar du här (Uppdat. 190512)

Information om friggeboden på Svinön finns här.

Verksamhetsplan SBK 2019

Årsmötesprotokoll 2019

SBK verksamhetsberättelse 2018

Årsutskick 2019

______________________________________________________________

Vid frågor om medlemskap, båtplats, tillägg eller ändringar mm:
Kontakta ”Båtplats- och medlemsansvarig” (säkrast kvällstid), under fliken Kontakt

Trailers på hamnområdet

Säkerhet/Nycklar

Egenkontroll av fritidsbåt

______________________________________________________________

Båtklubbens eget ”Event-tält” 30 x 9 m (kan monteras i 3 m sektioner). Brandklassificerat.
Vid frågor om uthyrning, mm.
Kontakta Mikael Hedberg, mail: micke@pokerrun.nu el. mobilnr: 070-633 34 29