Information

Stadgar hittar du här (Uppdaterad)

Ordningsföreskrifter hittar du här (Uppdaterad)

Information om friggeboden på Svinön finns här.

Verksamhetsplan SBK 2019

Årsmötesprotokoll 2019

SBK verksamhetsberättelse 2018

Årsutskick 2019

______________________________________________________________

Vid frågor om medlemskap, båtplats, tillägg eller ändringar mm:
Kontakta ”Båtplatsansvarig”, under fliken Kontakt

Säkerhet/Nycklar

Egenkontroll av fritidsbåt