Information

Stadgar hittar du här

Ordningsföreskrifter hittar du här (Uppdat. 200802)

Årsmötesprotokoll/Verksamhetsplan 2020 samt Verksamhetsberättelse 2019

Utskick:
Vår 2020
Höst 2020
Vår 2021
Höst 2021

______________________________________________________________

Vid frågor om medlemskap, båtplats, tillägg eller ändringar mm:
Kontakta ”Båtplats- och medlemsansvarig” (säkrast kvällstid), under fliken Kontakt

Transporthjälp inom hamnområdet

Trailers på hamnområdet

Säkerhet/Nycklar  (Batteribyte i säkerhetsnyckel)

Egenkontroll av fritidsbåt

Uppgradering, Svenska Sjö

Brandfarliga och Explosiva varor

Översikt av bryggor som underhålles av Smedjebackens Båtklubb

Se aktuella bränslenivåer i tankstationen

______________________________________________________________

Obs! Om ni vill utföra en arbetsdag (och återfå depositionsavgiften);
kontakta någon av hamnkaptenerna för information.