Kontakt

Postadress
Smedjebackens Båtklubb
Box 22
777 21 Smedjebacken

Hamnkontoret: 070-240 60 57

Önskas båtplats eller har ni frågor om båtplats? Maila till:
Smedjebackens- och Söderbärkes hamn: batplats@smedjebackensbatklubb.se

Registerändringar: register@smedjebackensbatklubb.se

Styrelse
Gruppmail            styrelsen@smedjebackensbatklubb.se

Ordförande           
Anders Behm       ordforande@smedjebackensbatklubb.se  mobil 070-863 81 55
Vice ordförande
Lennart Silfverin lennart.silfverin@telia.com

mobil 076-129 84 44

Kassör              
Sarah Klodner    kassor@smedjebackensbatklubb.se   mobil 070-237 11 14
Sekreterare
Conny Andersson connyazndersson@hotmail.com  mobil 072-4443446 (O.B.S ny mail)

Ledamöter
Jan-Olov Nyvall        lera4fun@hotmail.se  mobil 070-338 57 65
Glenn Fahgén            fahgen@telia.com   mobil 070-312 75 90
Sven Gustavsson      sven.gustavsson@swipnet.se  mobil 070-340 92 08
Morgan Pettersson  mogge50@hotmail.com mobil 070-392 43 19
GöranBengtsson      goran.bengtsson1953@gmail.com  mobil 076-822 70 55

Valberedning
Annika Nyvall       klippsmedja@live.se    mobil 070-229 75 80
Mikael Hedberg   micke@pokerrun.nu    mobil 070-633 34 29

Hamnkaptener
Smedjebacken
Mikael Hedberg     micke@pokerrun.nu   mobil 070-633 34 29
Sven Gustavsson   sven.gustavsson@swipnet.se  mobil 070-340 92 08
Söderbärke
Lars Håkan Eriksson l_h.eriksson@telia.com   mobil 073-617 90 44

Båtplats- och medlemsansvarig  batplats@smedjebackensbatklubb.se
(Kontaktas endast via mail)

Ungdoms- och tävlingssektionen
Jan-Olov Nyvall    lera4fun@hotmail.se mobil 070-338 57 65  (Sammankallande)
Mikael Hedberg    micke@pokerrun.nu   mobil 070-633 34 29
Lennart Silfverin  lennart.silfverin@smedjebacken.se  mobil 070-657 29 15
Joakim Ryyti        ryyti.joakim@comhem.se  mobil 070-721 00 13

Klubbholmsgeneral
Kalle Norin     kalle.norin@hotmail.com   mobil 070-256 27 05

Miljöombud
Mikael Hedberg     micke@pokerrun.nu   mobil 070-633 34 29

Veteransektionen
Lennart Silfverin  lennart.silfverin@smedjebacken.se  mobil 070-657 29 15

Prickningsansvarig
Evelina Östlund  evelinasmb@hotmail.com  mobil 070-764 48 41
Peter Östlund      postlund@telia.com   mobil 076-781 64 15

Nyckelansvarig
Morgan Pettersson  mogge50@hotmail.com mobil 070-392 43 19

Cafévärdinna
Lisette Älander Andersson

Motormuseum
Bo Edberg   mobil 070-218 41 07

Revisorer
Johan Eriksson
Håkan Strand (tf)