Svinö

Klubbholmen är öppen för alla medlemmar. Bryggnyckeln passar (separat nyckel till friggeboden som kan hyras)

Där finnsSvinö
Ett klubbhus med kök och samlingsrum.
En vedeldad bastu
En vedeldad Badtunna
En Friggebod att hyra. Bokning sker på hamnkontoret

Vi har rinnande sjövatten på holmen. Dricksvatten finns ej.

Sopor tar man med sig hem. Vi har ej sophantering. Håll rent för allas trevnad.

Bastun eldas med ved från utsidan. Varmvattendusch, bord och stolar finns.

Robbans verandaBastun har en veranda med utemöbler. Verandan byggdes 2016 till minne av Robban Jonsson.

Robban önskade en större veranda och vid hans begravning samlades pengar in. Närmare 12000 kr, för denna peng byggdes och möblerades verandan.

Badtunna eldas med ved. Det tar c.a 45 minuter att fylla tunnan med vatten. Pump finns i kofferten inne i bastun. El finns på sidan av tunnan. För att strömmen skall fungera måste stolplyktan med en lampa lysa. Tänd i bastun. Det tar ytterligare c.a 3,5 timme att värma vattnet i tunnan. OBS Tunna måste fyllas helt med vatten innan man kan börja elda. TÄND ALDRIG KAMINEN INNAN TUNNAN ÄR FULL MED VATTEN. Plasten i tunnan mår ej bra av strålningsvärmen från kaminen.

IMG_0200Friggeboden på klubbholmen Svinö har plats för 4 gäster. Ta med dig egna sängkläder (lakan, täcke/sovsäck, kudde) och städa efter dig. Du kan hyra stugan för max 2 dygn per bokningstillfälle och 7-dagars period, kostnaden är 100 kr/dygn för medlemmar samt 200 kr/dygn för icke medlemmar. Om du inte städar efter dig utgår en städbot på 300 kr. Boka genom hamnkontoret, tel 070/2406057. Mer information finns här.

Klubbhuset har ett kök och en samlingslokal. Alla medlemmar är välkomna att  nyttja huset.

Det är dock ej tillåtet att sova i klubbhuset. Städa och håll snyggt där för allas trevnad.

Läs mer om fyren på Svinö här.fyren
Förebilden till vår fyr Morups Tånge

(Vid frågor; se ”Klubbholmsgeneral” på kontaktsidan)