Priser

AKTUELLA AVGIFTER

Enskilt/Familjemedlemskap 200 kr
Deposition -arbete 500 kr / båtplats. Återbetalas efter arbetsdagens slut.

BÅTPLATSER
2 M MED BOM 1110 kr
3 M MED BOM 1320 kr
3 M MED BOJ 1270 kr
4 M MED BOJ 1450 kr
4 M MED BOM 1500 kr

LANDSTRÖM
DEPOSITION 2000 kr
FÖRBRUKNING 2 kr/kWh, minimidebitering 300kr/år

UPPSTÄLLNINGSAVGIFT UTAN BÅTPLATS
MEDLEMSAVGIFT: 200 kr, UPPSTÄLLNINGSAVGIFT: 500 kr, DEPOSITION: 500 kr
TRAILER-PARKERING SOMMARTID
MEDLEMSAVGIFT: 200 kr, UPPSTÄLLNINGSAVGIFT: 500 kr (Saknas båtplats tillkommer deposition, 500 kr)

SJÖBOD 180 kr

HYRA FRIGGEBODEN MEDLEM 100 kr/DYGN ICKE MEDLEM 200 kr/DYGN

HYRA STYRPULPET (SOM ERLÄGGES I FÖRSKOTT)
FÖR MEDLEMMAR 300 kr OCH FÖR ICKE MEDLEMMAR 500 kr

STÄLLPLATS HUSBIL
Smedjebacken, 200 kr/DYGN
Söderbärke, 100 kr/DYGN

GÄSTHAMN (INKL. EL)
200 kr/DYGN